top of page
Light Stroke_edited.jpg

CONSULTANCY

licht uw organisatie door

Organisaties zijn zelden opgebouwd rond het werkgeluk van medewerkers. Vaak zijn de structuren geënt op oude ideeën over productiviteit en hiërarchie. Nochtans blijkt vandaag uit onderzoek dat wie werkgeluk als organisatieprincipe hanteert kan rekenen op hogere productiviteit, hogere marktwaarde, lagere personeelskosten en hogere loyaliteit. Zeker organisaties met een jonge populatie van kenniswerkers kan maar best een context creëren waarin werkvreugde en -tevredenheid optimaal kunnen gedijen. Dat verlangt een grondige doorlichting en analyse van de toestand zoals zij is. En een op maat gesneden plan van aanpak met maatregelen die werkgeluk tot centraal organisatiebeginsel verheffen.

thema's: uw organisatie opbouwen

Consultancy: Diensten
bottom of page