top of page
Axe in Tree Stump_edited_edited_edited_edited.jpg

WERKGELUK

inzichten en tools

We brengen een groot deel van onze dagen door op onze werkplek; daar tevreden zijn is al de helft van een tevreden leven. Ook voor de bedrijven en overheden die werk verschaffen, is werkgeluk van grote waarde. Individuele medewerkers en leidinggevenden die goed in hun vel zitten, zijn loyaler, creatiever en socialer. Over hoe ieder van ons werkgeluk kan bevorderen, is de afgelopen tien jaar erg nuttig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ik breng de krachtigste inzichten en tools voor meer werkgeluk graag tot bij u.

hoe ik het doe: keynotes - workshopstracks

werkgeluk: Diensten
bottom of page