top of page
modern Office

STUREN

op werkgeluk

Leidinggevenden spelen een centrale rol in het werkgeluk van hun medewerkers. Hun sturing is bepalend voor het werkplezier en de tevredenheid van hun teamleden. Het is geen kernfysica: uit onderzoek komt helder naar voren welke factoren werkgeluk bepalen. En op welke van die factoren teamleiders invloed kunnen uitoefenen.


Zinvolheid van het werk, talenten en passies goed inzetten, werk erkennen en eerlijk belonen, gepaste autonomie verschaffen en waken over het evenwicht tussen werk en privé. Ook Happiness interventions  (teambuildings, mindfulness, een koffiehoek, pingpong tafels, sportactiviteiten..) kunnen ingezet worden voor meer werkgeluk. Al mogen zij nooit een vervanging zijn van de fundamentals. De kunst voor leidinggevenden bestaat er dus in om de verschillend instrumenten om te sturen op geluk, kundig in te zetten. Een kunst die je kunt leren.

hoe ik het doe: keynotes - workshops - coaching - tracks

sturen op geluk: Diensten
bottom of page